HEIKE MAKATSCH – “Gott du kannst ein Arsch sein”

Heike Makatsch started shooting the movie „Gott du kannst ein Arsch sein“.

Cast: Jürgen Vogel, Sinje Irslinger, Til Schweiger, Max Hubacher and many more

Director: André Erkau

Production Company: UFA Fiction, RTL